Quy trình tích hợp – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Nhà phát triển
  3. Quy trình tích hợp

Quy trình tích hợp

B1: ĐVCNTT thực hiện KYC và ký hợp đồng sử dụng dịch vụ cổng thanh toán của JETPAY.

B2: JETPAY gửi tài liệu kỹ thuật, mẫu code và các thông tin cấu hình kết nối trên môi trường TEST.

B3: ĐVCNTT thực hiện tích hợp, kết nối theo tài liệu, code mẫu.

B4: JETPAY và ĐVCNTT phối hợp test và nghiệm thu.

B6: JETPAY cung cấp thông tin cấu hình và thực hiện cấu hình trên môi trường PRODUCTION để ĐVCNTT cấu hình.

B7: Golive dịch vụ.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan