Ngân hàng điện tử – Techcombank – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Ngân hàng điện tử – Techcombank

Ngân hàng điện tử – Techcombank

A. Bắt đầu sử dụng
I. Cho tính năng lập lệnh chi, tra cứu số dư, lịch sử giao dịch, đối chiếu ngân hàng
  1. Đăng ký tại ngân hàng
  2. Đăng ký tại phần mềm MISA
B. Nghiệp vụ ngân hàng điện tử
  1. Chuyển tiền trực tuyến
  2. Tra cứu số dư
  3. Tra cứu lịch sử giao dịch (lấy sổ phụ)
  4. Đối chiếu ngân hàng

Bài viết này hữu ích chứ?