Đối chiếu ngân hàng Techcombank – HELP JETPAY
 1. Trang chủ
 2. Đối chiếu ngân hàng Techcombank

Đối chiếu ngân hàng Techcombank

1. Mô tả nghiệp vụ

Hàng ngày hoăc hàng tuần khi đơn vị có nhu cầu đối chiếu giữa sổ phụ ngân hàng với sổ kế toán tại đơn vị, kế toán thực hiện:

 • Đối chiếu số dư và các giao dịch đã phát sinh trong ngày (tuần hoặc tháng) có khớp nhau giữa sổ phụ ngân hàng và số kế toán của đơn vị.
 • Nếu phát hiện chênh lệch, kế toán sẽ tìm nguyên nhân và xử lý.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Để thực hiện được chức năng này, người dùng cần:

 • Kết nối với ngân hàng điện tử mở số tài khoản muốn đối chiếu (xem hướng dẫn kết nối ngân hàng tại đây).
 • Tài khoản được phân quyền chức năng Đối chiếu Ngân hàng (xem hướng dẫn phân quyền tại đây).

Kế toán thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Vào phân hệ Tiền gửi, tab Đối chiếu ngân hàng\tab Đối chiếu Online:
 • Lựa chọn tài khoản ngân hàng cần đối chiếu trên danh sách:
 • Nhấn Thêm kỳ đối chiếu và thực hiện thiết lập kỳ đối chiếu, sau đó nhấn Đồng ý:
 • Khi đó chương trình sẽ tự động gợi ý các chứng từ đối chiếu, giúp người dùng giảm thiểu thời gian tìm kiếm chứng từ:
 • Sau khi kiểm tra xong chứng từ đối chiếu, nhấn Xác nhận.
 • Nhấn Xác nhận đối chiếu

Bài viết này hữu ích chứ?