Lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền ngân hàng Techcombank – HELP JETPAY
 1. Trang chủ
 2. Lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền ngân hàng Techcombank

Lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền ngân hàng Techcombank

1. Mô tả nghiệp vụ

Cho phép lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền từ ngân hàng Techcombank.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Để thực hiện được chức năng này:

 • Kế toán viên được phân quyền Chuyển tiền trực tuyến, kế toán trưởng được phân quyền Kiểm duyệt và Chuyển tiền trực tuyến (trong trường hợp kế toán trưởng là người lập lệnh chuyển tiền) trên phân hệ Ngân hàng điện tử (xem hướng dẫn phân quyền tại đây).
 • Loại Ủy nhiệm chi là: UNC trả tiền nhà cung cấpUNC thông thường hoặc Chuyển tiền nội bộ.
 • Loại tiền trên Ủy nhiệm chi là VNĐ.

Kế toán có thể thực hiện các trường hợp sau:

Bước 1: Lập và gửi lệnh chuyển tiền trên AMIS Kế toán

1. Thực hiện Kết nối ngân hàng điện tử Techcombank bằng tài khoản Internet Banking được cấp quyền lập lệnh.

2. Mở Ủy nhiệm chi muốn chuyển tiền và nhấn Chuyển tiền TT.

3. Kiểm tra lại các thông tin trên lệnh chuyển tiền để chỉnh sửa lại (nếu cần).

4. Nhập tài khoản Internet Banking có quyền lập lệnh.

6. Nhập Mã OTP nhận được theo hình thức đã đăng ký với Ngân hàng và nhập mã xác thực.

7. Chương trình hiển thị thông báo Lệnh chuyển tiền đã được gửi tới hệ thống Internet Banking của ngân hàng để chờ duyệt.

Lưu ý: Sau khi lập lệnh chuyển tiền, kế toán có thể xem thông tin và nhật ký giao dịch của lệnh chuyển tiền bằng cách nhấn Xem trên Ủy nhiệm chi.

Bước 2. Duyệt lệnh chuyển tiền 

Doanh nghiệp có bao nhiêu cấp duyệt lệnh (đăng ký với ngân hàng) thì lần lượt duyệt lệnh theo bấy nhiêu cấp. Thao tác duyệt lệnh được thực hiện trên hệ thống F@st-eBank của ngân hàng Techcombank.

Bước 3: Hạch toán phí chuyển tiền (nếu có)

3. Lưu ý

Tại Bước 1: Lập và gửi lệnh chuyển tiền trên AMIS Kế toán, nếu đơn vị muốn phân cấp thực hiện, để Kế toán viên lập lệnh còn Kế toán trưởng kiểm tra và gửi lệnh lên Ngân hàng (thay vì để một người vừa lập lệnh vừa gửi lệnh) thì thực hiện như sau:

1. Kế toán viên lập lệnh và chuyển sang cho Kế toán trưởng kiểm tra

2. Kế toán trưởng kiểm tra và gửi lệnh lên Ngân hàng:

  • Thực hiện Kết nối ngân hàng điện tử Techcombank bằng tài khoản Internet Banking được cấp quyền lập lệnh.
  • Vào tab Ngân hàng điện tử\Lệnh chuyển tiền, tìm kiếm lệnh chuyển tiền muốn gửi.
  • Kiểm tra và gửi lệnh lên ngân hàng.
  • Nhập tài khoản Internet Banking có quyền lập lệnh.
  • Nhập Mã OTP nhận được theo hình thức đã đăng ký với Ngân hàng và nhập mã xác thực.
 • Chương trình hiển thị thông báo Lệnh chuyển tiền đã được gửi tới hệ thống Internet Banking của ngân hàng để chờ duyệt.

Bài viết này hữu ích chứ?