Tra cứu lịch sử giao dịch Techcombank – HELP JETPAY
 1. Trang chủ
 2. Tra cứu lịch sử giao dịch Techcombank

Tra cứu lịch sử giao dịch Techcombank

1. Mô tả nghiệp vụ

Khi kế toán phát sinh nhu cầu cần lấy số phụ ngân hàng về để hạch toán các nghiệp vụ thu tiền, hạch toán phí chuyển tiền và đối chiếu số liệu với sổ kế toán. Kế toán có thể tra cứu được lịch sử giao dịch của tài khoản trong một khoảng thời gian để hạch toán vào phần mềm mà không cần ra ngân hàng thực hiện. Ngoài ra kế toán có thể lập nhanh Ủy nhiệm chi/Chứng từ thu tiền gửi từ những giao dịch thu, chi tiền không thực hiện trên phần mềm AMIS Kế toán.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Để thực hiện được chức năng này:

 • Người dùng cần kết nối với ngân hàng điện tử mở số tài khoản muốn tra cứu (xem hướng dẫn kết nối tại đây).
 • Tài khoản phải được phân quyền sử dụng chức năng tra cứu Lịch sử giao dịch (xem hướng dẫn phân quyền tại đây).

Kế toán thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Vào phân hệ Tiền gửi, chọn tab Ngân hàng điện tử\Lịch sử giao dịch:
 • Chọn số tài khoản ngân hàng, khoảng thời gian cần tra cứu và nhấn Tra cứu:
 • Chương trình hiển thị danh sách giao dịch và có thể xem thông tin chi tiết của giao dịch:
 • Với các giao dịch thu, chi tiền không thực hiện trên phần mềm AMIS Kế toán, kế toán có thể lập Ủy nhiệm chi/Chứng từ thu tiền gửi từ những giao dịch đó. Cách thực hiện như sau:
  • Trên danh sách tra cứu lịch sử giao dịch, chọn giao dịch muốn lập chứng từ.
 • Chương trình sẽ tự động sinh chứng từ thu/chi tiền tương ứng:

3. Lưu ý

 • Người dùng chỉ có thể thực hiện tra cứu lịch sử giao dịch đối với các tài khoản thanh toán.
 • Dữ liệu đang làm việc với chi nhánh nào thì chỉ thực hiện tra cứu lịch sử giao dịch tài khoản ngân hàng của chi nhánh đó.
 • Có thể xuất toàn bộ danh sách lịch sử giao dịch ra file Excel bằng chức năng Xuất ra Excel.

Bài viết này hữu ích chứ?