Theo dõi lịch sử giao dịch – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Theo dõi lịch sử giao dịch

Theo dõi lịch sử giao dịch

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống JETPAY BankHub

Bước 2: Chọn mục Lịch sử giao dịch. Anh/chị có thể tra cứu dịch sử giao dịch theo:

(1) Số tài khoản, nội dung, đơn hàng…trên thanh Tìm kiếm

(2) Theo ngân hàng

(3) Theo số tài khoản

(4) Khoảng thời gian thực hiện giao dịch

(5) Trạng thái đơn hàng: Thành công, thất bại,…

  • Trong trường hợp Trạng thái đơn hàng Thất bại, anh/chị có thể Xác nhận đơn hàng thủ công. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
  • Trong trường hợp Trạng thái sinh chứng từ Thất bại, anh/chị có thể sử dụng tính năng Đề nghị sinh chứng từ thủ công. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bài viết này hữu ích chứ?