Đề nghị sinh chứng từ – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Đề nghị sinh chứng từ

Đề nghị sinh chứng từ

Ngay sau khi khách hàng thanh toán đơn hàng thành công, hệ thống sẽ tự động sinh chứng từ và cập nhật trạng thái của giao dịch là Đã sinh chứng từ.

Trong trường hợp Sinh chứng từ thất bại, anh/chị có thể thực hiện sinh chứng từ thủ công theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Anh/chị click vào biểu tượng [< >] ở cuối dòng của giao dịch để gửi đề nghị sinh chứng từ

Bước 2: Sinh chứng từ thành công

Bài viết này hữu ích chứ?