Thiết lập kết nối Phần mềm AMIS kế toán với JETPAY BankHub – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Thiết lập kết nối Phần mềm AMIS kế toán với JETPAY BankHub

Thiết lập kết nối Phần mềm AMIS kế toán với JETPAY BankHub

Contents

– Trên AMIS kế toán, vào phân hệ “Tiền gửi”, tab “Ngân hàng điện tử”, chọn “Kết nối thu nợ”

– Nhập email, mật khẩu đăng nhập JETPAY ID

  • Trường hợp chưa có tài khoản JETPAY ID, thực hiện đăng ký theo hướng dẫn tại đây
  • Lưu ý: tài khoản đăng nhập JETPAY ID phải được phân quyền Admin hoặc Giám đốc trên JETPAY BankHub. Xem hướng dẫn phân quyền tại đây

– Bấm “Kết nối ngay”

  • Sau khi kết nối thành công, hệ thống sẽ tự động đồng bộ công nợ phải thu khách hàng lên JETPAY BankHub

Bài viết này hữu ích chứ?