Tôi muốn tạo tài khoản JETPAY ID để kết nối thu nợ trên JETPAY BankHub với AMIS KẾ TOÁN thì phải làm thế nào? – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Tôi muốn tạo tài khoản JETPAY ID để kết nối thu nợ trên JETPAY BankHub với AMIS KẾ TOÁN thì phải làm thế nào?

Tôi muốn tạo tài khoản JETPAY ID để kết nối thu nợ trên JETPAY BankHub với AMIS KẾ TOÁN thì phải làm thế nào?

Bước 1. Đăng ký tài khoản

Bước 1: Khách hàng truy cập vào địa chỉ https://bankhub.jetpay.vn và chọn Đăng ký ngay

Bước 2: Nhập thông tin theo mẫu form đăng ký (1), sau đó chọn Đăng ký (2)

Bước 3: Tích chọn đồng ý điều khoản và chính sách (1), sau đó chọn Xác nhận (2)

* Lưu ý: Nếu ko xác nhận chính sách quyền riêng tư và Thỏa thuận sử dụng dịch vụ thì sẽ không sử dụng được phần mềm.

Bước 4: Hệ thống gửi link kích hoạt tài khoản vào email mà anh/chị đã sử dụng để đăng ký ở bước 2. Anh/chị mở email và truy cập vào đường link để kích hoạt tài khoản.

Bước 2. Phân quyền tài khoản

  • Để có thể kết nối thu nợ JETPAY BankHub với AMIS kế toán, tài khoản JETPAY ID phải được phân quyền Admin hoặc Giám đốc
  • Người dùng vui lòng liên hệ quản trị hệ thống JETPAY BankHub của công ty mình để thực hiện phân quyền

Bài viết này hữu ích chứ?