Tại sao tôi cần phải xác thực tài khoản? – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Tại sao tôi cần phải xác thực tài khoản?

Tại sao tôi cần phải xác thực tài khoản?

“Xác thực tài khoản” là bắt buộc khi anh/chị đăng ký tài khoản. Với việc xác thực tài khoản, chúng tôi sẽ xác nhận được anh/chị là chủ sở hữu của email đăng ký tài khoản. Từ đó, các thông tin của anh/chị được bảo mật tốt hơn.

Xem hướng dẫn xác thực tài khoản tại đây.

Bài viết này hữu ích chứ?