Tôi có thể xác thực tài khoản của mình bằng các cách nào? – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Tôi có thể xác thực tài khoản của mình bằng các cách nào?

Tôi có thể xác thực tài khoản của mình bằng các cách nào?

Khi anh/chị thực hiện đăng ký tài khoản (Xem hướng dẫn đăng ký tài khoản tại đây), chúng tôi sẽ gửi email thông báo đăng ký tài khoản thành công cho anh/chị, trong email có đính kèm link “Thiết lập tài khoản”. Bằng cách chọn “Thiết lập tài khoản”, anh/chị đã xác thực tài khoản thành công.

dang-ky-tai-khoan-merchant-3

Bài viết này hữu ích chứ?