Sau khi thanh toán xong, hệ thống báo “Giao dịch không thành công” thì tôi phải làm thế nào? – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Sau khi thanh toán xong, hệ thống báo “Giao dịch không thành công” thì tôi phải làm thế nào?

Sau khi thanh toán xong, hệ thống báo “Giao dịch không thành công” thì tôi phải làm thế nào?

Hình ảnh minh họa

Nguyên nhân 1: Số tiền phụ huynh thanh toán không khớp số tiền phải nộp. Xem chi tiết nguyên nhân và cách thức xử lý tại đây

Nguyên nhân 2: Lỗi hệ thống ngân hàng

=> Cách thức xử lý: Phụ huynh thực hiện thanh toán lại. Giao dịch không thành công sẽ được ngân hàng hoàn tiền sau 1-2 ngày làm việc

Bài viết này hữu ích chứ?