Sau khi tôi chuyển khoản xong, hệ thống báo “giao dịch bị từ chối bởi ngân hàng đích” thì tôi phải làm thế nào? – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Sau khi tôi chuyển khoản xong, hệ thống báo “giao dịch bị từ chối bởi ngân hàng đích” thì tôi phải làm thế nào?

Sau khi tôi chuyển khoản xong, hệ thống báo “giao dịch bị từ chối bởi ngân hàng đích” thì tôi phải làm thế nào?

Ảnh minh họa

Nguyên nhân 1 (Phổ biến): Phụ huynh nhập sai số tiền

=> Cách thức xử lý: Phụ huynh thực hiện thanh toán lại. Lưu ý:

  • Phải nhập đúng số tiền thanh toán như trên thông báo thu đến từng đồng. VD: Số tiền nhà trường yêu cầu phải nộp là 599.999đ, phụ huynh nhập 600.000đ thì GD cũng bị từ chối
  • Số tiền thanh toán phải bao gồm cả phí giao dịch (nếu có)

Nguyên nhân 2: Nhà trường cập nhật đợt thu

Trong khoảng thời gian từ khi phụ huynh tra cứu số tiền, thực hiện thanh toán, nhà trường cập nhật lại đợt thu dẫn đến số tiền phải nộp thay đổi => số tiền phụ huynh chuyển không khớp với số phải nộp => GD bị từ chối

=> Cách thức xử lý: Phụ huynh thực hiện tra cứu và thanh toán lại từ đầu

Bài viết này hữu ích chứ?