Ngân hàng điện tử – MSB – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Ngân hàng điện tử – MSB

Ngân hàng điện tử – MSB

I. Các bước bắt đầu sử dụng

II. Nghiệp vụ ngân hàng điện tử

  • Chuyển tiền trực tuyến
  • Tra cứu số dư
  • Tra cứu lịch sử giao dịch (Lấy sổ phụ)
  • Đối chiếu Ngân hàng
  • Thiết lập các quy tắc để tự động hạch toán các giao dịch Ngân hàng điện tử

Bài viết này hữu ích chứ?