Điều kiện kết nối ngân hàng MSB – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Điều kiện kết nối ngân hàng MSB

Điều kiện kết nối ngân hàng MSB

A. Tính năng lập lệnh chi, tra cứu số dư, lịch sử giao dịch, đối chiếu ngân hàng
I. Điều kiện

1. Đăng ký tài khoản MSB dành cho khách hàng doanh nghiệp

2. Đăng ký kết nối JetPay BankHub với MSB

II. Quy trình/Thủ tục

1. Đăng ký tài khoản MSB dành cho khách hàng doanh nghiệp

Vui lòng đến phòng giao dịch MSB gần nhất để làm thủ tục đăng ký dịch vụ

2. Đăng ký kết nối JetPay BankHub với MSB

Vui lòng đến phòng giao dịch MSB gần nhất để làm thủ tục đăng ký dịch vụ hoặc xem hướng dẫn tại file dưới đây:

B. Tính năng tạo QR code, tự động lập chứng từ thu

I. Điều kiện

1. Đăng ký tài khoản MSB dành cho khách hàng doanh nghiệp

2. Đăng ký kết nối JetPay BankHub với MSB

II. Quy trình/Thủ tục

Anh/Chị thao tác tương tự như mục A. Tính năng lập lệnh chi, tra cứu số dư, lịch sử giao dịch, đối chiếu ngân hàn

Bài viết này hữu ích chứ?