Ngân hàng điện tử – MB – HELP JETPAY
 1. Trang chủ
 2. Ngân hàng điện tử – MB

Ngân hàng điện tử – MB

A. Bắt đầu sử dụng
I. Cho tính năng lập lệnh chi, tra cứu số dư, lịch sử giao dịch, đối chiếu ngân hàng
 1. Đăng ký tại ngân hàng
 2. Đăng ký tại phần mềm MISA
II. Cho tính năng tạo QR code, tự động lập chứng từ thu
 1. Đăng ký tại ngân hàng
 2. Đăng ký tại phần mềm MISA
B. Nghiệp vụ ngân hàng điện tử
 1. Chuyển tiền trực tuyến
 2. Tra cứu số dư
 3. Tra cứu lịch sử giao dịch (lấy sổ phụ)
 4. Đối chiếu ngân hàng
 5. Tự động hạch toán các giao dịch thu từ Ngân hàng điện tử

Bài viết này hữu ích chứ?