Điều kiện kết nối ngân hàng điện tử – MBBank – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Điều kiện kết nối ngân hàng điện tử – MBBank

Điều kiện kết nối ngân hàng điện tử – MBBank

I) Luồng chi

  1. Luồng chi trên phân hệ Tiền gửi\Ngân hàng điện tử trên AMIS Kế toán bao gồm tính năng lập lệnh chuyển tiền trực tuyến, tra cứu số dư, tra cứu lịch sử giao dịch, …
  2. Để sử dụng tính năng nhận thông báo biến động số dư, anh/chị vui lòng đăng ký sử dụng dịch vụ Biz MBBank (dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp). Xem mục Hướng dẫn đăng ký tại đây

II) Luồng thu

  1. Luồng thu trên phân hệ Tiền gửi\Ngân hàng điện tử trên AMIS Kế toán bao gồm tính năng Kế toán có thể nhận thông báo biến động số dư ngay trên AMIS Kế toán khi tài khoản có biến động số dư báo Có.
  2. Để sử dụng tính năng nhận thông báo biến động số dư, anh/chị vui lòng thực hiện theo các bước sau:
    • Bước 1: Đăng ký sử dụng dịch vụ Biz MBBank (dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp). Xem mục Hướng dẫn đăng ký tại đây
    • Bước 2: Đăng ký sử dụng dịch vụ nhận biến động số dư tài khoản trên Biz MBBank. Xem hướng dẫn tại đây

Bài viết này hữu ích chứ?