Điều kiện kết nối ngân hàng điện tử – MB – HELP JETPAY
 1. Trang chủ
 2. Điều kiện kết nối ngân hàng điện tử – MB

Điều kiện kết nối ngân hàng điện tử – MB

A. Tính năng lập lệnh chi, tra cứu số dư, lịch sử giao dịch, đối chiếu ngân hàng
I. Điều kiện

1. Đăng ký tài khoản doanh nghiệp Biz MBBank

2. Đăng ký sử dụng JetPay BankHub trên Biz MBBank

II. Quy trình/Thủ tục

1. Đăng ký tài khoản doanh nghiệp Biz MBBank

Vui lòng đăng ký tại đây hoặc đến phòng giao dịch MB gần nhất để làm thủ tục đăng ký dịch vụ

2. Đăng ký sử dụng JetPay BankHub trên Biz MBBank

Vui lòng đăng nhập vào hệ thống Biz MBBank để đăng ký sử dụng JetPay BankHub. Vui lòng xem hướng dẫn dưới đây.

Lưu ý:

 • Từ ngày 17/4/2024, MBBank triển khai tính năng đăng ký sử dụng JetPay BankHub trên Biz MBBank.
 • Từ 17/4/2024 đến trước 1/5/2024: Các khách hàng đã có TK Biz MBBank nhưng chưa đăng ký sử dụng JetPay BankHub trên Biz MBBank thì vẫn tiếp tục dùng được các tính năng thuộc nghiệp vụ chi. Người dùng có thể đăng ký sử dụng JetPay BankHub trên Biz MBBank từ 17/4/2024
 • Từ 1/5/2024, những Khách hàng chưa đăng ký sử dụng JetPay BankHub trên Biz MBBank sẽ không sử dụng được các tính năng thuộc nghiệp vụ chi của MBBank trên JetPay BankHub
  B. Tính năng tạo QR code, tự động lập chứng từ thu
  I. Điều kiện

  1. Đăng ký tài khoản doanh nghiệp Biz MBBank

  2. Đăng ký sử dụng JetPay BankHub trên Biz MBBank

  3. Đăng ký nhận biến động số dư

  II. Quy trình/Thủ tục

  1. Đăng ký tài khoản doanh nghiệp Biz MBBank

  Làm tương tự như mục A. Tính năng lập lệnh chi, tra cứu số dư, lịch sử giao dịch, đối chiếu ngân hàng

  2. Đăng ký sử dụng JetPay BankHub trên Biz MBBank

  Làm tương tự như mục A. Tính năng lập lệnh chi, tra cứu số dư, lịch sử giao dịch, đối chiếu ngân hàng

  3. Đăng ký nhận biến động số dư

  Vui lòng đến phòng giao dịch MB gần nhất để làm thủ tục đăng ký dịch vụ, hoặc xem hướng dẫn dưới đây.

  Bài viết này hữu ích chứ?