Ngân hàng điện tử – BIDV – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Ngân hàng điện tử – BIDV

Ngân hàng điện tử – BIDV

I. Các bước bắt đầu sử dụng

  1. Điều kiện kết nối ngân hàng điện tử – BIDV
  2. Phân quyền sử dụng (nếu cần)

II. Nghiệp vụ ngân hàng điện tử

  1. Chuyển tiền trực tuyến
  2. Tra cứu lịch sử giao dịch
  3. Nhận thông báo biến động số dư tài khoản ngân hàng và tự động hạch toán các giao dịch

Bài viết này hữu ích chứ?