Phân quyền sử dụng trên Ngân hàng điện tử – HELP JETPAY
 1. Trang chủ
 2. Phân quyền sử dụng trên Ngân hàng điện tử

Phân quyền sử dụng trên Ngân hàng điện tử

Contents

1. Nội dung

Khi các kế toán khác muốn sử dụng các tính năng liên quan đến Ngân hàng điện tử, người quản trị dữ liệu cần phải thực hiện phân quyền sử dụng các chức năng tương ứng.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Chương trình mặc định cho phép:

 • Kế toán tiền gửi, Kế toán tổng hợp: Có tất cả các quyền với nghiệp vụ Ngân hàng điện tử (trừ quyền Kiểm duyệt lệnh chuyển tiền).
 • Admin: Có toàn quyền với nghiệp vụ Ngân hàng điện tử.
 • Các vai trò khác thì ngầm định là không có quyền.
 • Đối với dữ liệu convert thì các vai trò đều không có quyền (ngoại trừ Admin có toàn quyền).

Cách thực hiện:

 • Vào Các tiện ích và thiết lập\Vai trò quyền hạn
 • Chọn vai trò muốn phân quyền sử dụng nghiệp vụ Ngân hàng điện tử, nhấn Phân quyền.
 • Tại mục Nghiệp vụ\Ngân hàng điện tử tích chọn quyền muốn được phân quyền. Trong đó:
  • Với quyền Chuyển tiền trực tuyến: Cho phép thực hiện chức năng Chuyển tiền TT trên chi tiết UNC.
  • Với quyền Kiểm duyệt lệnh chuyển tiền: Cho phép thực hiện chức năng Kiểm duyệt trên chi tiết UNC và chức năng Duyệt/Từ chối Duyệt lệnh chuyển tiền trực tuyến trên danh sách lệnh chuyển tiền.
 • Nhấn Cất.

Lưu ý:

 • Người dùng được phân quyền làm việc với chi nhánh nào thì chỉ có thể sử dụng nghiệp vụ Ngân hàng điện tử tương ứng với chi nhánh đó.
 • Nếu kế toán được phân cả 2 quyền Chuyển tiền trực tuyến và Kiểm duyệt lệnh chuyển tiền thì sau khi lập lệnh chuyển tiền, kế toán có thể xác thực lệnh chuyển tiền luôn.
 • Với quyền Tra cứu số dư tài khoản: Cho phép thực hiện các chức năng tại tab Tra cứu số dư trên phân hệ Tiền gửi.
 • Với quyền Xem lịch sử giao dịch Cho phép thực hiện các chức năng tại tab Lịch sử giao dịch trên phân hệ Tiền gửi.
 • Với quyền Thu hồi lệnh chuyển tiền Cho phép thực hiện chức năng Thu hồi  tại giao diện Chuyển tiền trực tuyến ở Lệnh chuyển tiền trên phân hệ Tiền gửi.
 • Với quyền Xem danh sách lệnh chuyển tiền Cho phép xem danh sách Lệnh chuyển tiền tại Tab Lệnh chuyển tiền trên phân hệ Tiền gửi.
 • Với quyền Xuất dữ liệu ra excel Cho phép thực hiện chức năng xuất ra excel tại Tab Lệnh chuyển tiền trên phân hệ Tiền gửi.

Bài viết này hữu ích chứ?