Điều kiện kết nối ngân hàng điện tử ACB – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Điều kiện kết nối ngân hàng điện tử ACB

Điều kiện kết nối ngân hàng điện tử ACB

1. Tính năng thu (để thực hiện theo dõi biến động số dư, tự động xác nhận thanh toán, hạch toán chứng từ thu)

Để sử dụng tính năng thu trên ngân hàng điện tử ACB, Quý khách vui lòng sử dụng Tài khoản doanh nghiệp mở tại ACB và đăng ký nhận biến động số dư tại phòng giao dịch ACB gần nhất.

Lưu ý: Để đăng ký nhận biến động số dư thành công, trên “Thỏa thuận dịch vụ cung cấp thông tin có kết nối kỹ thuật” đăng ký với ACB, Anh/Chị vui lòng:

  • Tại Điều 2: Nội dung dịch vụ, Tích chọn Ghi có ngay (theo Quy định tại Khoản 1 điều này)
  • Tại Phụ lục 02: Thông tin tài khoản đăng ký dịch vụ, vui lòng điền chính xác số tài khoản muốn thông báo biến động số dư vào cột Số tài khoản
  • Điền các thông tin khác theo hướng dẫn của ACB và nộp tại quầy của phòng giao dịch ACB gần nhất

Mẫu Thỏa thuận dịch vụ cung cấp thông tin có kết nối kỹ thuật xem dưới đây:

Bài viết này hữu ích chứ?