Xử lý khiếu nại của sinh viên – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Xử lý khiếu nại của sinh viên

Xử lý khiếu nại của sinh viên

Sinh viên đã thanh toán học phí và bị trừ tiền nhưng hệ thống của nhà trường chưa ghi nhận:

  • Sau khoảng 24h kể từ khi sinh viên thanh toán học phí thành công và bị trừ tiền trong tài khoản, hệ thống của nhà trường vẫn chưa ghi nhận thanh toán thành công thì lúc này sinh viên liên hệ kế toán của nhà trường để được hỗ trợ giải quyết.
  • Kế toán liên hệ với JETPAY để thực hiện đối soát và kiểm tra giao dịch. Kế toán có thể liên hệ NVKD hoặc Giám sát vận hành hoặc Trung tâm hỗ trợ của JETPAY để được trợ giúp.

Bài viết này hữu ích chứ?