Tôi có thể xem thông tin tài khoản của mình ở đâu? – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Tôi có thể xem thông tin tài khoản của mình ở đâu?

Tôi có thể xem thông tin tài khoản của mình ở đâu?

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ https://id.jetpay.vn/

Bước 2: Nhập email và mật khẩu mà trước đó đã đăng ký tài khoản Merchant Admin tại https://mc.jetpay.vn rồi tiến hành “Đăng nhập

Bước 3: Tại giao diện quản lý tài khoản, chọn “Thông tin cá nhân“. Tại đây, anh/chị có thể xem và cập nhật các thông tin tài khoản của mình.

Bài viết này hữu ích chứ?