Xác thực 2 yếu tố là gì? Tại sao tôi cần xác thực 2 yếu tố cho tài khoản của mình? – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Xác thực 2 yếu tố là gì? Tại sao tôi cần xác thực 2 yếu tố cho tài khoản của mình?

Xác thực 2 yếu tố là gì? Tại sao tôi cần xác thực 2 yếu tố cho tài khoản của mình?

Xác thực 2 yếu tố là cách để chúng tôi bảo vệ tài khoản của anh/chị tốt hơn.

Bằng cách xác thực 2 yếu tố, chúng tôi sẽ cảnh báo cho anh/chị nếu phát hiện thấy lần đăng nhập từ thiết bị hoặc trình duyệt lạ.

Nếu phát hiện đăng nhập từ thiết bị hoặc trình duyệt lạ, chúng tôi sẽ yêu cầu anh/chị cung cấp mật khẩu và mã xác thực mà chúng tôi đã gửi cho anh/chị thông qua email.

Để đăng ký xác thực 2 yếu tố, anh chị làm theo các thao tác sau:

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ https://id.jetpay.vn/ và tiến hành “Đăng nhập

Bước 2: Tại “Bảo vệ tài khoản” chọn “Thông tin đăng nhập

Bước 3: Chọn “Xác thực 2 yếu tố

Bước 4: Chọn “Bắt đầu thiết lập

Bước 5: Nhập mật khẩu và chọn “Tiếp tục

Bước 6: Làm theo các bước trong hướng dẫn, nhập mã xác thực và chọn “Xong” để hoàn tất thiết lập xác thực 2 yếu tố.

Bài viết này hữu ích chứ?