Hướng dẫn sinh viên tra cứu tình trạng đóng học phí – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sinh viên tra cứu tình trạng đóng học phí

Hướng dẫn sinh viên tra cứu tình trạng đóng học phí

Sau khi hoàn tất thanh toán học phí, sinh viên truy cập vào địa chỉ website https://sinhvien.hactech.edu.vn/login, đăng nhập và tra cứu tình trạng đóng học phí bằng mã sinh viên.

Hệ thống QL Tuyển sinh & Đào tạo sẽ cập nhật trạng thái đóng học phí của sinh viên sau khoảng 1 giờ kể từ khi sinh viên thanh toán học phí thành công.

Bài viết này hữu ích chứ?