Tra cứu số dư tài khoản trên Ngân hàng điện tử SHB – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Tra cứu số dư tài khoản trên Ngân hàng điện tử SHB

Tra cứu số dư tài khoản trên Ngân hàng điện tử SHB

1. Mô tả nghiệp vụ

Trước khi lập lệnh chuyển tiền, kế toán thực hiện tra cứu số dư tài khoản thanh toán để kiểm tra tài khoản có đủ số dư để chuyển tiền hay không và khi phát sinh nhu cầu tra cứu số dư của các loại tài khoản khác, kế toán cũng có thể tra cứu trực tiếp trên phần mềm.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Để thực hiện được chức năng này:

  • Phải kết nối với ngân hàng điện tử mở số tài khoản muốn tra cứu (Xem hướng dẫn kết nối tại đây).
  • Tài khoản phải được phân quyền sử dụng chức năng Tra cứu số dư tài khoản (Xem hướng dẫn phân quyền tại đây).

Kế toán thực hiện trên phần mềm như sau:

  •  Vào phân hệ Tiền gửi, chọn tab Ngân hàng điện tử\Tra cứu số dư:
  • Chọn ngân hàng mở tài khoản muốn tra cứu số dư và nhấn Tra cứu:

Lưu ý:

  • Kế toán có thể tra cứu số dư của các tài khoản khác (nếu có) như: Tài khoản tiết kiệm có thời hạn, Tài khoản vay ….
  • Có thể xuất toàn bộ danh sách tra cứu số dư tài khoản ra file Excel bằng chức năng Xuất ra Excel:

Bài viết này hữu ích chứ?