Tôi vừa được phân quyền sử dụng JETPAY BankHub, chưa có tài khoản JETPAY ID, phải làm thế nào để bắt đầu sử dụng – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Tôi vừa được phân quyền sử dụng JETPAY BankHub, chưa có tài khoản JETPAY ID, phải làm thế nào để bắt đầu sử dụng

Tôi vừa được phân quyền sử dụng JETPAY BankHub, chưa có tài khoản JETPAY ID, phải làm thế nào để bắt đầu sử dụng

Sau khi quản trị viên phân quyền trên JetPay BankHub, anh/chị sẽ nhận được một email thông báo kích hoạt tài khoản.

  • Anh/chị thực hiện mở mail, bấm “Kích hoạt ngay”. Hệ thống sẽ chuyển sang trang đăng nhập JETPAY
  • Nhập email của anh/chị. Hệ thống hiển thị thông báo Tài khoản chưa được thiết lập mật khẩu. Bấm Nhấn vào đây để chuyển sang trang Kích hoạt tài khoản.
  • Hệ thống của JETPAY sẽ gửi mã OTP về email. Anh/chị kiểm tra email, nhập mã OTP và chọn Xác thực.
  •  Tiến hành đặt mật khẩu cho tài khoản sau đó chọn Lưu mật khẩu.
  • Như vậy anh/chị đã thiết lập tài khoản xong. Bây giờ anh/chị chỉ cần vào https://bankhub.jetpay.vn/, đăng nhập để sử dụng các tiện ích của JETPAY BankHub

Bài viết này hữu ích chứ?