Tôi tra cứu học phí trên website bill.jetpay.vn hoặc SISAP thì thấy có đợt thu nhưng khi lên ZaloPay thanh toán thì hệ thống báo “Chưa đến kỳ thanh toán” thì tôi phải làm thế nào? – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Tôi tra cứu học phí trên website bill.jetpay.vn hoặc SISAP thì thấy có đợt thu nhưng khi lên ZaloPay thanh toán thì hệ thống báo “Chưa đến kỳ thanh toán” thì tôi phải làm thế nào?

Tôi tra cứu học phí trên website bill.jetpay.vn hoặc SISAP thì thấy có đợt thu nhưng khi lên ZaloPay thanh toán thì hệ thống báo “Chưa đến kỳ thanh toán” thì tôi phải làm thế nào?

Hình ảnh minh họa

Nguyên nhân: Phụ huynh vừa thanh toán thành công một đợt thu khác trực tiếp trên ZaloPay

  • ZaloPay lưu thông tin đợt thu trong 1h, nếu trong 1h học sinh đó tra cứu lại thì hệ thống sẽ trả ra luôn kết quả đã lưu.
  • Nên khi phụ huynh vừa thanh toán xong, nhà trường tạo đợt thu mới thì khi tra cứu trên ZaloPay sẽ chưa có đợt thu nhà trường mới tạo

Cách xử lý:

  • Cách 1: lên website https://bill.jetpay.vn/sisap, https://sisap.vn/pay/ hoặc dùng app SISAP, chọn hình thức “Zalopay” để thanh toán
  • Cách 2: Đợi 1 tiếng rồi quay lại thanh toán sau

Bài viết này hữu ích chứ?