Tôi thanh toán bằng QRCode, hệ thống báo “thông tin QR không hợp lệ hoặc hệ thống bị gián đoạn, giao dịch thất bại” và tiền bị hoàn về thì tôi phải làm thế nào? – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Tôi thanh toán bằng QRCode, hệ thống báo “thông tin QR không hợp lệ hoặc hệ thống bị gián đoạn, giao dịch thất bại” và tiền bị hoàn về thì tôi phải làm thế nào?

Tôi thanh toán bằng QRCode, hệ thống báo “thông tin QR không hợp lệ hoặc hệ thống bị gián đoạn, giao dịch thất bại” và tiền bị hoàn về thì tôi phải làm thế nào?

Hình ảnh minh họa

Nguyên nhân: Do lỗi ứng dụng của ngân hàng không kết nối được hệ thống QRCode chung liên ngân hàng. Sau khi các ngân hàng khắc phục là sẽ thanh toán được bình thường.

Cách thức xử lý:

  • Cách 1: Sử dụng ứng dụng Mobile Banking của ngân hàng khác để thanh toán
  • Cách 2: Đợi 1-2 tiếng rồi quay lại thanh toán sau

Bài viết này hữu ích chứ?