Tôi muốn cắt quyền sử dụng của nhân viên trên JETPAY BankHub của công ty thì phải làm thế nào? – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Tôi muốn cắt quyền sử dụng của nhân viên trên JETPAY BankHub của công ty thì phải làm thế nào?

Tôi muốn cắt quyền sử dụng của nhân viên trên JETPAY BankHub của công ty thì phải làm thế nào?

Khi có nhân viên nghỉ việc hoặc tạm nghỉ (nghỉ thai sản, nghỉ ốm), cần cắt quyền/tạm dừng quyền truy cập vào JETPAY BankHub của công ty, anh/chị thực hiện như sau:

  • Đăng nhập JETPAY BankHub với quyền Admin hoặc Giám đốc
  • Vào menu “Quản lý người dùng”, tìm người dùng cần cắt quyền, bấm vào (…) ở cuối dong tương ứng
    • Chọn “Ngừng hoạt động” để tạm dừng quyền truy cập của người dùng
    • Chọn “Xóa” nếu muốn cắt hẳn quyền truy cập
  • Đối với những người dùng đang Ngừng hoạt động, sau này khi người dùng đi làm trở lại, anh/chị thực hiện “Kích hoạt lại” để người dùng tiếp tục sử dụng JETPAY BankHub

Bài viết này hữu ích chứ?