Tôi không nhận được mã xác thực tài khoản qua email? – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Tôi không nhận được mã xác thực tài khoản qua email?

Tôi không nhận được mã xác thực tài khoản qua email?

  • Kiểm tra hộp thư spam, quảng cáo
  • Kiểm tra địa chỉ email nhận xác thực tài khoản có trùng với địa chỉ email đã đăng ký tài khoản không
  • Nếu không phải các trường hợp trên, anh/chị liên hệ Trung tâm hỗ trợ hoặc Nhân viên kinh doanh làm việc trực tiếp với anh/chị để được hỗ trợ lấy lại mật khẩu.

Bài viết này hữu ích chứ?