Tôi chuyển khoản từ Mobile Banking của ngân hàng, hệ thống báo “ngân hàng thụ hưởng đang bảo trì” thì tôi phải làm thế nào? – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Tôi chuyển khoản từ Mobile Banking của ngân hàng, hệ thống báo “ngân hàng thụ hưởng đang bảo trì” thì tôi phải làm thế nào?