Tôi chuyển khoản từ Mobile Banking của ngân hàng, hệ thống báo “ngân hàng thụ hưởng đang bảo trì” thì tôi phải làm thế nào? – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Tôi chuyển khoản từ Mobile Banking của ngân hàng, hệ thống báo “ngân hàng thụ hưởng đang bảo trì” thì tôi phải làm thế nào?

Tôi chuyển khoản từ Mobile Banking của ngân hàng, hệ thống báo “ngân hàng thụ hưởng đang bảo trì” thì tôi phải làm thế nào?

Hình ảnh minh họa

Nguyên nhân: Hệ thống ngân hàng đang bảo trì

Cách xử lý:

  • Cách 1: Thanh toán bằng hình thức khác
  • Cách 2: Đợi 1-2 tiếng rồi quay lại thanh toán sau

Bài viết này hữu ích chứ?