Tôi chuyển khoản bằng Mobile Banking của ngân hàng AgriBank, hệ thống báo lỗi nhưng vẫn bị trừ tiền thì tôi phải làm thế nào? – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Tôi chuyển khoản bằng Mobile Banking của ngân hàng AgriBank, hệ thống báo lỗi nhưng vẫn bị trừ tiền thì tôi phải làm thế nào?

Tôi chuyển khoản bằng Mobile Banking của ngân hàng AgriBank, hệ thống báo lỗi nhưng vẫn bị trừ tiền thì tôi phải làm thế nào?

Nguyên nhân: Phụ huynh thanh toán sai số tiền. Theo cơ chế của ngân hàng AgriBank, phụ huynh vẫn sẽ bị trừ tiền, ngân hàng sẽ thực hiện hoàn tiền cho phụ huynh vào ngày hôm sau.

Biện pháp khắc phục: Phụ huynh thanh toán theo đúng số tiền được trả về trong phần “Tên người hưởng”

Trong ví dụ dưới đây, số tiền phải thanh toán là 240.400đ

Bài viết này hữu ích chứ?