Hướng dẫn tích hợp cổng thanh toán vào phần mềm MISA eShop – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn tích hợp cổng thanh toán vào phần mềm MISA eShop

Hướng dẫn tích hợp cổng thanh toán vào phần mềm MISA eShop

Bước 1: Đăng nhập vào Trang quản lý Merchant Admin, tại phần “Thiết lập“, chọn “Kết nối dịch vụ“. Sau đó, lựa chọn “Kết nối” với phần mềm MISA eShop.

Bước 2: Sao chép Mã đơn vị và Khóa bảo mật rồi chuyển đến phần mềm MISA eShop

Bước 3: Đăng nhập vào phần mềm eShop

Bước 4: Tại “Danh mục” chọn “Phương thức và dịch vụ thanh toán

Bước 5: Tại ô lựa chọn trên cùng góc tay phải, chọn “Chuỗi cửa hàng

Bước 6: Tại mục “JAYPAY” chọn “Thiết lập

Bước 7: Dán Mã đơn vịKhóa bảo mật copy ở bước 2, chọn “Lưu” để hoàn tất tích hợp Cổng thanh toán JETPAY.

Bài viết này hữu ích chứ?