Hướng dẫn tích hợp cổng thanh toán vào phần mềm CukCuk – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn tích hợp cổng thanh toán vào phần mềm CukCuk

Hướng dẫn tích hợp cổng thanh toán vào phần mềm CukCuk

Bước 1: Đăng nhập vào Trang quản lý Merchant Admin, tại phần “Thiết lập“, chọn “Kết nối dịch vụ“. Sau đó, lựa chọn “Kết nối” với phần mềm MISA CukCuk.

Bước 2: Sao chép Mã đơn vịKhóa bảo mật rồi chuyển đến phần mềm CukCuk

Bước 3: Đăng nhập vào phần mềm CukCuk

Bước 4: Tại “Danh mục” chọn “Phương thức và dịch vụ thanh toán

Bước 5: Chọn “Thiết lập

Bước 6: Dán Mã đơn vịKhóa bảo mật đã copy ở bước 2 và “Đồng ý” để hoàn tất tích hợp Cổng thanh toán JETPAY vào phần mềm MISA CukCuk.

Xem video hướng dẫn chi tiết tại đây

Bài viết này hữu ích chứ?