Làm sao để tích hợp cổng thanh toán vào website bán hàng của tôi? – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Làm sao để tích hợp cổng thanh toán vào website bán hàng của tôi?

Làm sao để tích hợp cổng thanh toán vào website bán hàng của tôi?

1. Hướng dẫn tích hợp cổng thanh toán vào website WordPress

Cách nhận biết website WordPress

Bước 1: Truy cập vào Trang quản lý Merchant Admin, vào phần “Thiết lập”, tại mục WordPress chọn “Kết nối” (Ảnh 1)

Ảnh 1

Sau khi kết nối, giao diện sẽ hiện lên như ảnh 2.

Ảnh 2

Bước 2: Nhập link website vào mục 1 (Ảnh 2)

Bước 3: Tải xuống file Plug-in ở mục 2 (Ảnh 2)

Bước 4: Tại giao diện quản trị của WordPress, chọn mục “Plugin” (Ảnh 3). 

Ảnh 3

Tải lên file Plug-in vừa tải về ở bước 3 và tiến hành cài đặt.

Bước 5: Tại giao diện quản trị của WordPress, chọn mục “Woocommerce -> JetPay”. Sau đó sao chép các thông số ở mục 3 từ phần thiết lập trên trang Jetpay Memas (Ảnh 2) và dán vào các mục tương ứng (Ảnh 4)

Ảnh 4

Bước 6: Lưu thay đổi và hoàn tất thiết lập plugin trên WordPress.

2. Hướng dẫn tích hợp cổng thanh toán vào website không phải CMS WordPress

Đối với các website sử dụng CMS khác WordPress, anh/chị sử dụng các plugin tương tự trong phần thiết lập kết nối dịch vụ (Tính năng đang được nghiên cứu phát triển)

3. Hướng dẫn tích hợp cổng thanh toán vào website code tay

Đối với các website code tay, anh/chị tiến hành tích hợp theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Tại phần “Kết nối dịch vụ” trong mục “Thiết lập”, anh/chị chọn “Kết nối” với website, ứng dụng khác

Bước 2: Xem tài liệu hướng dẫn chi tiết về kết nối kỹ thuật và thực hiện tích hợp theo tài liệu.

Bài viết này hữu ích chứ?