Hướng dẫn tích hợp cổng thanh toán vào phần mềm quản lý, bán hàng, kế toán không phải của MISA – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn tích hợp cổng thanh toán vào phần mềm quản lý, bán hàng, kế toán không phải của MISA

Hướng dẫn tích hợp cổng thanh toán vào phần mềm quản lý, bán hàng, kế toán không phải của MISA

Đối với các phần mềm quản lý, bán hàng không phải phần mềm được phát hành bởi MISA, anh/chị làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Memas – Trang quản lý dành riêng cho Merchant của JETPAY (Địa chỉ Memas: mc.jetpay.vn) bằng tài khoản đã đăng ký. Tại phần “Thiết lập” chọn “Kết nối dịch vụ“.

Bước 2: Tại mục “Website, ứng dụng” chọn “Kết nối

Bước 3: Tải tài liệu hướng dẫn kết nối kỹ thuật và tiến hành tích hợp theo hướng dẫn.

Ngoài ra, trong trường hợp anh/chị không phải là người phụ trách về kỹ thuật cho website bán hàng của mình, để tích hợp cổng thanh toán lên website, anh/chị kết nối đơn vị phát hành phần mềm với Nhân viên Kinh doanh của JETPAY để được tích hợp cổng thanh toán.

Bài viết này hữu ích chứ?