Thiết lập nhận biến động số dư – HELP JETPAY
 1. Trang chủ
 2. Thiết lập nhận biến động số dư

Thiết lập nhận biến động số dư

 • Phần mềm AMIS Kế toán cho phép người dùng Thiết lập nhận thông báo biến động số dư tài khoản ngân hàng 1 lần duy nhất.
 • Khi có thay đổi về số dư tài khoản, người dùng sẽ nhận được thông báo ngay lập tức mà không cần thực hiện kết nối lại ngân hàng điện tử như trước đây.
 • Đồng thời, phần mềm sẽ tự động sinh các chứng từ thu tiền trực tiếp cho các hóa đơn thông qua việc thanh toán bằng mã QR Code.

Bước 1: Thiết lập nhận biến động số dư

 • Trên phân hệ Tiền gửi, tab Ngân hàng điện tử; chương trình bổ sung tab Biến động số dư:

Lưu ý: 

 • Người dùng cần được phân quyền nhận thông báo biến động số dư tài khoản ngân hàng trên Các tiện ích và thiết lập\Vai trò quyền hạn
 • Chương trình ngầm định quyền này đối với người dùng có vai trò: Giám đốc, kế toán trưởng, kế toán tiền gửi, kế toán tổng hợp, quản trị hệ thống, quản trị ứng dụng kế toán, quản trị dữ liệu đơn vị (tập đoàn).
 • Nhập thông tin tài khoản kết nối, nhấn Đăng nhập:
 • Tích chọn thông tin các số tài khoản muốn nhận biến động số dư, sau đó nhấn Hoàn tất:
 • Chương trình hiển thị thông báo Thiết lập thành công nhận biến động số dư:
 • Ngay sau khi ngân hàng có các khoản thu/chi tiền, người dùng cũng sẽ nhận được thông báo biến động số dư tương ứng trên phần mềm kế toán:
 • Đồng thời, phần mềm kế toán tự động sinh chứng từ hạch toán đối với các khoản thanh toán thỏa mãn điều kiện đã được thiết lập tại Quy tắc tự động hạch toán theo mã QR

Bài viết này hữu ích chứ?