Doanh nghiệp của tôi thay đổi địa điểm kinh doanh thì có phải cập nhật lại hồ sơ không? – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Doanh nghiệp của tôi thay đổi địa điểm kinh doanh thì có phải cập nhật lại hồ sơ không?

Doanh nghiệp của tôi thay đổi địa điểm kinh doanh thì có phải cập nhật lại hồ sơ không?

Về nguyên tắc, anh /chị phải cập nhật hoặc bổ sung các hồ sơ liên quan khi doanh nghiệp của anh/chị thay đổi địa điểm kinh doanh hoặc trụ sở làm việc. Để bổ sung các hồ sơ liên quan, anh/chị liên hệ Nhân viên Kinh doanh làm việc trực tiếp với anh/chị hoặc Trung tâm hỗ trợ để được hướng dẫn.

Bài viết này hữu ích chứ?