Tại sao tôi cần phải cung cấp hồ sơ? – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Tại sao tôi cần phải cung cấp hồ sơ?

Tại sao tôi cần phải cung cấp hồ sơ?

Cung cấp hồ sơ là việc bắt buộc khi anh/chị đăng ký trở thành Merchant của JETPAY. Bằng cách xét duyệt hồ sơ, chúng tôi có thể xác định được tính pháp lý của doanh nghiệp và đảm bảo rằng có thể cung cấp các giải pháp công nghệ tài chính tốt nhất cho anh/chị.

Bài viết này hữu ích chứ?