Sinh viên thanh toán học phí không thành công – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Sinh viên thanh toán học phí không thành công

Sinh viên thanh toán học phí không thành công

Trong trường hợp sinh viên đã thanh toán học phí và đã bị trừ tiền nhưng sau khoảng 1 tiếng vẫn chưa thấy hệ thống QL Tuyển sinh & Đào tạo cập nhật trạng thái thanh toán thành công hoặc sau 1 tiếng, sinh viên tra cứu thấy

1. Sinh viên đã bị trừ tiền học phí nhưng sau 1 tiếng vẫn chưa thấy hệ thống QL Tuyển sinh & Đào tạo cập nhật tình trạng thanh toán thành công.

  • Đây có thể là do hệ thống QL Tuyển sinh & Đào tạo chưa cập nhật kịp thời tình trạng đóng học phí của sinh viên. Sinh viên có thể quay lại kiểm tra tình trạng thanh toán học phí trên trang QL Tuyển sinh & Đào tạo sau 2-3 tiếng.
  • Sau khoảng 1 ngày kể từ khi sinh viên thực hiện thanh toán học phí thành công, hệ thống QL Tuyển sinh & Đào tạo vẫn hiển thị tình trạng chưa thanh toán học phí, sinh viên liên hệ kế toán của trường để được hỗ trợ giải quyết.

2. Sinh viên thực hiện thanh toán học phí và màn hình hiển thị thanh toán không thành công

  • Sinh viên kiểm tra lại số dư tài khoản, đảm bảo rằng số dư tài khoản lớn hơn hoặc bằng số tiền cần thanh toán học phí.
  • Lỗi hệ thống: Do lượng sinh viên truy cập để thanh toán học phí quá lớn, dẫn đến đường truyền bị chậm. Tiền trong tài khoản của sinh viên vẫn chưa bị trừ, hệ thống thông báo thanh toán thất bại. Sinh viên vui lòng tải lại trang web để thực hiện thanh toán học phí.

Bài viết này hữu ích chứ?