Sau khi thanh toán xong, hệ thống báo “giao dịch chưa xác định, đang chờ xử lý” thì tôi phải làm thế nào? – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Sau khi thanh toán xong, hệ thống báo “giao dịch chưa xác định, đang chờ xử lý” thì tôi phải làm thế nào?

Sau khi thanh toán xong, hệ thống báo “giao dịch chưa xác định, đang chờ xử lý” thì tôi phải làm thế nào?

Hỉnh ảnh minh họa

Nguyên nhân: Giao dịch trên ngân hàng thất bại

Cách xử lý: Phụ huynh thực hiện thanh toán lại
Ngân hàng sẽ thực hiện hoàn tiền GD thất bại cho phụ huynh sau 1-2 ngày làm việc

Bài viết này hữu ích chứ?