Sau khi thanh toán xong, hệ thống báo “giao dịch chưa xác định, đang chờ xử lý” thì tôi phải làm thế nào? – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Sau khi thanh toán xong, hệ thống báo “giao dịch chưa xác định, đang chờ xử lý” thì tôi phải làm thế nào?