Hướng dẫn quản lý giao dịch theo tháng – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn quản lý giao dịch theo tháng

Hướng dẫn quản lý giao dịch theo tháng

1. Quản lý giao dịch theo tháng trên Memas – Phần mềm quản lý dành riêng cho Merchant của JETPAY

Để theo dõi các giao dịch theo tháng, anh/chị làm theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào phần mềm MIMAS – Phần mềm quản lý dành riêng cho Merchant của JETPAY. Tại giao diện chính chọn “Quản lý giao dịch”

Bước 2: Chọn thời gian muốn xem các giao dịch theo theo tháng

Bước 3: Chọn trạng thái giao dịch muốn quản lý

Bước 4: Chọn biểu tượng xuất file (Nếu cần)

Như vậy là anh/chị đã có thể quản lý các giao dịch theo tháng mà anh/chị mong muốn. Tại đây, anh/chị có thể quản lý được số giao dịch trong tháng, số tiền hàng, trạng thái của giao dịch, hình thức thanh toán,…

2. Quản lý giao dịch theo tháng trên phần mềm MISA CUK CUK

Để quản lý giao dịch theo tháng trên phần mềm MISA CUK CUK, anh chị xem hướng dẫn chị tiết tại đây.

Bài viết này hữu ích chứ?