Hướng dẫn quản lý giao dịch theo hình thức thanh toán của khách hàng – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn quản lý giao dịch theo hình thức thanh toán của khách hàng

Hướng dẫn quản lý giao dịch theo hình thức thanh toán của khách hàng

Để quản lý giao dịch theo hình thức thanh toán của khách hàng, anh/chị làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm MEMAS – Trang quản lý dành riêng cho Merchant của JETPAY. Tại màn hình tổng quan, anh/chị có thể dễ dàng quan sát thấy biểu đồ doanh số phân loại theo từng hình thức thanh toán của khách hàng. Tại đây, anh/chị có thể biết được khách hàng của mình đang sử dụng hình thức thanh toán nào phổ biến nhất để từ đó đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp.

Bước 2: Để quản lý giao dịch theo hình thức thanh toán, anh/chị chọn “Quản lý giao dịch”

Bước 3: Anh/chị chọn mốc thời gian mong muốn để quản lý các giao dịch

Bước 4: Chọn trạng thái của giao dịch

Bước 5: Sau khi thực hiện cài đặt mốc thời gian, trạng thái giao dịch muốn quản lý, anh/chị kéo màn hình sang phải và quản lý giao dịch theo hình thức thanh toán.

Kéo màn hình sang phải
Quản lý giao dịch theo hình thức thanh toán của khách hàng

Bước 6: Để dễ dàng quản lý giao dịch theo hình thức thanh toán hơn, anh/chị chọn biểu tượng cài đặt, sau đó thực hiện sắp xếp cột phương thức thanh toán lên đầu tiên để có thể dễ dàng quản lý.

Chọn biểu tượng cài đặt
Nhấp chuột vào mục “Phương thức” và di chuyển lên đầu cột
Sắp xếp thứ tự các cột theo nhu cầu để quản lý giao dịch dễ dàng hơn. Chọn “Lưu” để hoàn tất cài đặt
Lúc này, anh/chị có thể xem báo cáo và quản lý giao dịch theo phương thức thanh toán một cách dễ dàng và tiện lợi hơn

Bài viết này hữu ích chứ?