Các kênh nhận thông báo đóng học phí – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Các kênh nhận thông báo đóng học phí

Các kênh nhận thông báo đóng học phí

Phụ huynh có thể nhận thông báo đóng học phí qua các kênh sau:

Cách 1: Nhận thông báo đóng học phí trên ứng dụng SISAP phụ huynh

Phụ huynh nhận thông báo đóng học phí trên điện thoại bằng ứng dụng SISAP phụ huynh.

Cách 2: Nhận thông báo đóng học phí bằng tin nhắn Zalo

  • Phụ huynh nhận thông báo đóng học phí trên Zalo bằng tin nhắn thông báo của MISA JSC
  • Phụ huynh nhận thông báo đóng học phí trên Zalo bằng tin nhắn thông báo của giáo viên chủ nhiệm hoặc của nhà trường.

Cách 3: Nhận thông báo đóng học phí bằng giấy

Nhà trường gửi giấy thông báo đóng học phí về nhà cho phụ huynh

Cách 4: Nhận thông báo đóng học phí bằng miệng

Phụ huynh có thể nhận thông báo đóng học phí qua Giáo viên chủ nhiệm hoặc từ học sinh.

Bài viết này hữu ích chứ?