Lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền ngân hàng VietinBank – HELP JETPAY
 1. Trang chủ
 2. Lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền ngân hàng VietinBank

Lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền ngân hàng VietinBank

1. Mô tả nghiệp vụ

Cho phép người dùng lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền từ ngân hàng VietinBank.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Lưu ý:

Để thực hiện được chức năng này:

 • Kế toán viên được phân quyền Chuyển tiền trực tuyến, kế toán trưởng được phân quyền Kiểm duyệt và Chuyển tiền trực tuyến (trong trường hợp kế toán trưởng là người lập lệnh chuyển tiền) trên phân hệ Ngân hàng điện tử (Xem hướng dẫn phân quyền tại đây).
 • Loại Ủy nhiệm chi là: UNC trả tiền nhà cung cấpUNC thông thường hoặc Chuyển tiền nội bộ.
 • Loại tiền trên Ủy nhiệm chi là VNĐ.

Trường hợp 1: Kế toán viên lập lệnh chuyển tiền

Để thực hiện chuyển tiền trực tuyến cần thực hiện 3 bước sau:

Bước 1: Kế toán viên lập lệnh chuyển tiền

 • Vào phân hệ Tiền gửi, tại tab Thu, chi tiền. Mở Ủy nhiệm chi muốn chuyển tiền và nhấn Chuyển tiền TT.
 • Chương trình sẽ tự động lập lệnh chuyển tiền với thông tin tương ứng trên Ủy nhiệm chi, kế toán có thể chỉnh sửa lại thông tin (nếu cần).

Lưu ý: Với ngân hàng VietinBank, đối tượng chịu phí chuyển tiền là đơn vị chuyển tiền.

 • Nhấn Gửi KTT kiểm duyệt, lệnh chuyển tiền chuyển sang trạng thái Chờ KTT kiểm duyệt.

Lưu ý:

 • Sau khi lập lệnh chuyển tiền, kế toán có thể xem thông tin và nhật ký giao dịch của lệnh chuyển tiền bằng cách nhấn Xem trên Ủy nhiệm chi.
 • Trường hợp lệnh chuyển tiền có sai sót, kế toán có thể lấy lại lệnh chuyển tiền bằng cách nhấn Thu hồi để chỉnh sửa thông tin lệnh chuyển tiền. Khi đó lệnh chuyển tiền chuyển sang trạng thái là Đã thu hồi. Để thực hiện chức năng này, kế toán cần được phân quyền Thu hồi lệnh trên Ngân hàng điện tử (Xem hướng dẫn phân quyền tại đây)

Bước 2: Kế toán trưởng duyệt lệnh chuyển tiền

Để thực hiện chức năng này kế toán trưởng cần kết nối với ngân hàng điện tử VietinBank bằng tài khoản Maker (có vai trò là Kế toán viên trên hệ thống eFAST) (Xem hướng dẫn kết nối ngân hàng điện tử tại đây).

 • Sau khi kế toán viên lập lệnh chuyển tiền, phần mềm sẽ gửi thông báo cho kế toán trưởng yêu cầu kiểm duyệt lệnh chuyển tiền. Kế toán trưởng mở ủy nhiệm chi để thực hiện phê duyệt lệnh chuyển tiền.
 • Hoặc kế toán trưởng có thể vào phân hệ Tiền gửi, chọn tab Ngân hàng điện tử\Lệnh chuyển tiền (hoặc chọn tab Thu, chi tiền) và mở lệnh chuyển tiền muốn phê duyệt.
 • Kiểm tra thông tin và phê duyệt lệnh chuyển tiền.
 • Nhấn Duyệt và tính phí nếu chấp thuận lệnh chuyển tiền,hệ thống ngân hàng sẽ kiểm tra tính hợp lệ của lệnh chuyển tiền:
  • Nếu thông tin lệnh chuyển tiền hợp lệ, chuyển sang giao diện bước 3.
  • Nếu thông tin lệnh chuyển tiền không hợp lệ (nguyên nhân có thể do số tài khoản thụ hưởng không đúng, tài khoản không đủ số dư hoặc quá hạn mức giao dịch theo quy định của Ngân hàng,…), sẽ hiển thị thông báo lỗi tương ứng.Kế toán trưởng thực hiện từ chối duyệt lệnh chuyển tiền như hướng dẫn bên dưới.
 • Nhấn Từ chối nếu từ chối lệnh chuyển tiền, sau đó nhập lý do từ chối và nhấn Đồng ý. Lệnh chuyển tiền chuyển sang trạng thái KTT từ chối duyệt, kế toán viên cần kiểm tra và chỉnh sửa lại lệnh chuyển tiền, sau đó gửi lại cho kế toán trưởng phê duyệt.

Lưu ý: Lỗi không duyệt được lệnh chuyển tiền do bị ẩn nút Duyệt. Xem hướng dẫn khắc phục tại đây.

 • Nếu thông tin lệnh chuyển tiền hợp lệ, hệ thống ngân hàng kiểm tra tính hợp lệ của lệnh chuyển tiền và gửi về thông tin phí chuyển tiền.
 • Nhấn Đồng ý, lệnh chuyển tiền sẽ chuyển sang trạng thái Chờ GĐ ký duyệt.

Bước 3: Giám đốc phê duyệt giao dịch chuyển tiền

1. Truy cập vào website www.vietinbank.vn, tại mục Dành cho doanh nghiệp, nhấn Đăng nhập (hoặc truy cập vào địa chỉ: https://ebanking.vietinbank.vn/efast/login.do)

2. Nhập thông tin tài khoản Checker (có vai trò là Kế toán trưởng hoặc Chủ tài khoản trên hệ thống eFAST) và nhấn Đăng nhập.

3. Vào mục Phê duyệt (hoặc vào tab Thông báo) và chọn Điện chuyển tiền

4. Hệ thống hiển thị danh sách điện chuyển tiền bị từ chối hoặc đang chờ phê duyệt. Giám đốc có thể lọc và tìm kiếm giao dịch chuyển tiền.

5. Phê duyệt các giao dịch chuyển tiền.

 • Chấp thuận giao dịch chuyển tiền.
 • Từ chối giao dịch chuyển tiền.

Trường hợp 2: Kế toán trưởng lập lệnh chuyển tiền

Để chuyển tiền trực tuyến cần thực hiện qua 2 bước sau:

Bước 1: Kế toán trưởng lập và xác nhận lệnh chuyển tiền

Để thực hiện chức năng này kế toán trưởng cần kết nối với ngân hàng điện tử VietinBank bằng tài khoản Maker (có vai trò là Kế toán viên trên hệ thống eFAST)(Xem hướng dẫn kết nối ngân hàng điện tử tại đây).

 • Vào phân hệ Tiền gửi, tại tab Thu, chi tiền. Mở Ủy nhiệm chi muốn chuyển tiền và nhấn Chuyển tiền TT.
 • Chương trình sẽ tự động lập phiếu chuyển tiền với thông tin tương ứng trên Ủy nhiệm chi, kế toán có thể chỉnh sửa lại một số thông tin (nếu muốn):

Lưu ý: Với ngân hàng VietinBank, đối tượng chịu phí chuyển tiền là đơn vị chuyển tiền.

 • Nhấn Gửi giám đốc kiểm duyệt, lệnh chuyển tiền sẽ chuyển sang trạng thái Chờ GĐ ký duyệt.

(hình ảnh)

Bước 2: Giám đốc phê duyệt giao dịch chuyển tiền 

1. Truy cập vào website www.vietinbank.vn, tại mục Dành cho doanh nghiệp, nhấn Đăng nhập (hoặc truy cập vào địa chỉ: https://ebanking.vietinbank.vn/efast/login.do)

2. Nhập thông tin tài khoản Checker (có vai trò là Kế toán trưởng hoặc Chủ tài khoản trên hệ thống eFAST) và nhấn Đăng nhập.

3. Vào mục Phê duyệt (hoặc vào tab Thông báo) và chọn Điện chuyển tiền

4. Hệ thống hiển thị danh sách điện chuyển tiền bị từ chối hoặc đang chờ phê duyệt. Giám đốc có thể lọc và tìm kiếm giao dịch chuyển tiền.

5. Phê duyệt các giao dịch chuyển tiền.

 • Chấp thuận giao dịch chuyển tiền.
 • Từ chối giao dịch chuyển tiền.

Bài viết này hữu ích chứ?