Lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền ngân hàng OCB – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền ngân hàng OCB

Lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền ngân hàng OCB

1. Mô tả nghiệp vụ

Cho phép lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền từ ngân hàng OCB

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Để thực hiện được chức năng này:

  • Kế toán viên được phân quyền Chuyển tiền trực tuyến, kế toán trưởng được phân quyền Kiểm duyệt và Chuyển tiền trực tuyến (trong trường hợp kế toán trưởng là người lập lệnh chuyển tiền) trên phân hệ Ngân hàng điện tử (Xem hướng dẫn phân quyền tại đây).
  • Loại Ủy nhiệm chi là: UNC trả tiền nhà cung cấpUNC thông thường hoặc Chuyển tiền nội bộ.
  • Loại tiền trên Ủy nhiệm chi là VNĐ.
Bước 1: Lập và gửi lệnh chuyển tiền trên AMIS Kế toán
  • Kiểm tra lại các thông tin trên lệnh chuyển tiền để chỉnh sửa lại (nếu cần).
  • Nhấn Tiếp tục.
  • Kiểm tra lại các thông tin chuyển tiền và nhấn Gửi giám đốc kiểm duyệt.
  • Chương trình hiển thị thông báo:

Lưu ý: Sau khi lập lệnh chuyển tiền, kế toán có thể xem thông tin và nhật ký giao dịch của lệnh chuyển tiền bằng cách nhấn Xem chi tiết trên Ủy nhiệm chi.

Bước 2: Duyệt lệnh chuyển tiền

1. Chủ tài khoản vào hệ thống Omnicorp của OCB bằng tài khoản Checker để thực hiện phê duyệt lệnh chuyển tiền

Bài viết này hữu ích chứ?