Lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền ngân hàng Bank Demo – HELP JETPAY
 1. Trang chủ
 2. Lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền ngân hàng Bank Demo

Lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền ngân hàng Bank Demo

1. Mô tả nghiệp vụ

Cho phép lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền từ ngân hàng Bank Demo

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Để thực hiện được chức năng này:

 • Kế toán viên được phân quyền Chuyển tiền trực tuyến, kế toán trưởng được phân quyền Kiểm duyệt và Chuyển tiền trực tuyến (trong trường hợp kế toán trưởng là người lập lệnh chuyển tiền) trên phân hệ Ngân hàng điện tử (Xem hướng dẫn phân quyền tại đây).
 • Loại Ủy nhiệm chi là: UNC trả tiền nhà cung cấpUNC thông thường hoặc Chuyển tiền nội bộ.
 • Loại tiền trên Ủy nhiệm chi là VNĐ.
Bước 1: Lập và gửi lệnh chuyển tiền trên AMIS Kế toán
 • Chọn đối tượng chịu phí chuyển tiền, sau đó kiểm tra lại các thông tin trên lệnh chuyển tiền để chỉnh sửa lại (nếu cần).
 • Nhấn Tiếp tục.
 • Kiểm tra lại các thông tin chuyển tiền và nhấn Gửi giám đốc kiểm duyệt.
 • Chương trình hiển thị thông báo:

Lưu ý: Sau khi lập lệnh chuyển tiền, kế toán có thể xem thông tin và nhật ký giao dịch của lệnh chuyển tiền bằng cách nhấn Xem chi tiết trên Ủy nhiệm chi.

Bước 2: Duyệt lệnh chuyển tiền
Trường hợp 1: Đơn vị chỉ có 1 cấp duyệt lệnh

1. Truy cập vào địa chỉ https://bankdemo.jetpay.vn/, nhập thông tin đăng nhập với vai trò là Chủ tài khoả.

2. Vào menu  Phê duyệt, chọn lệnh chuyển tiền và thực hiện phê duyệt

Trường hợp 2: Đơn vị có nhiều cấp duyệt lệnh

1. Các cấp duyệt lệnh không phải là Chủ tài khoản có thể duyệt lệnh theo 1 trong 2 cách:

 • Cách 1: Duyệt lệnh trên phần mềm AMIS Kế toán
  • Người duyệt lệnh Kết nối ngân hàng điện tử Bank Demo bằng tài khoản Internet Banking được cấp quyền duyệt lệnh.
  • Vào tab Ngân hàng điện tử\Lệnh chuyển tiền, tìm kiếm lệnh chuyển tiền muốn duyệt.
 • Chọn lệnh chuyển tiền cần duyệt, nhấn Duyệt.
 • Kiểm tra lại thông tin trên lệnh chuyển tiền và nhấn Duyệt.
 • Lệnh chuyển tiền sẽ được chuyển đến cấp duyệt lệnh tiếp theo.

2. Cấp duyệt lệnh là Chủ tài khoản duyệt lệnh trên Internet Banking như trường hợp 1

Bài viết này hữu ích chứ?