Làm sao để biết tài khoản của tôi đang được sử dụng ở trên các thiết bị nào? – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Làm sao để biết tài khoản của tôi đang được sử dụng ở trên các thiết bị nào?

Làm sao để biết tài khoản của tôi đang được sử dụng ở trên các thiết bị nào?

Để

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ https://id.jetpay.vn/ và tiến hành đăng nhập

Bước 2: Chọn “Bảo vệ tài khoản

Tại đây, anh/chị có thể tra cứu các thiết bị đăng nhập tại phần “Thiết bị đã đăng nhập”.

Chọn “Xem tất cả” để xem các thiết bị đã đăng nhập vào tài khoản.

Bài viết này hữu ích chứ?