Khiếu nại của khách hàng với Merchant – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Khiếu nại của khách hàng với Merchant

Khiếu nại của khách hàng với Merchant

1. Khiếu nại của khách hàng khi phát sinh lỗi giao dịch

Trong quá trình thực hiện thanh toán hóa đơn, có thể phát sinh một số lỗi giao dịch:

  • Khách hàng đã chuyển tiền và nhận thông báo đã bị trừ tiền nhưng Merchant chưa nhận được thông báo giao dịch thành công trên Memas
  • Khách hàng bị từ chối thanh toán với các hình thức thanh toán qua cổng thanh toán JETPAY Payment
  • Khách hàng thanh toán nhầm một hóa đơn nhiều lần
  • Khách hàng đã bị trừ tiền nhưng hệ thống thông báo giao dịch thất bại

Lúc này, khách hàng tiến hành kiểm tra lỗi giao dịch với ngân hàng hoặc trung gian thanh toán (Ví điện tử) để xử lý. Trong trường hợp lỗi giao dịch không thuộc phạm vi xử lý của ngân hàng hoặc trung gian thanh toán, khách hàng liên hệ Merchant, Merchant liên hệ JETPAY để kiểm tra lỗi giao dịch.

2. Khiếu nại của khách hàng khi phát sinh trả hàng

Trong trường hợp khách hàng đã thực hiện thanh toán hóa đơn thành công nhưng khách hàng muốn hủy đơn hàng và yêu cầu hoàn tiền, khách hàng liên hệ Merchant, Merchant liên hệ JETPAY để được xử lý khiếu nại và hoàn tiền.

Chi phí hoàn tiền là 4.400đ/giao dịch.

Bài viết này hữu ích chứ?