Khi nhập “Số tài khoản nhận” ngân hàng báo “thông tin tài khoản/thẻ đích không đúng hoặc không hợp lệ” thì tôi phải làm thế nào? – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Khi nhập “Số tài khoản nhận” ngân hàng báo “thông tin tài khoản/thẻ đích không đúng hoặc không hợp lệ” thì tôi phải làm thế nào?

Khi nhập “Số tài khoản nhận” ngân hàng báo “thông tin tài khoản/thẻ đích không đúng hoặc không hợp lệ” thì tôi phải làm thế nào?

Hình ảnh minh họa vấn đề gặp phải

Nguyên nhân 1: Học sinh không có đợt thu học phí nào phải nộp (Tất cả các đợt thu đều đã được thanh toán)

=> Cách xử lý: Đợi khi nào nhà trường thông báo đợt thu tiền mới thì thực hiện nộp sau

Nguyên nhân 2: Nhập sai thông tin số tài khoản

=> Cách xử lý: Kiểm tra lại thông tin tài khoản nhận đã đúng cú pháp, đúng mã học sinh chưa

Bài viết này hữu ích chứ?